Specifiek advies

De Europese wetgeving van gevaarlijke stoffen, met REACH & CLP als basis en de relatie tot product specifieke wetgeving en de Arbo- en Milieuwetgeving is complex en kan op vele manieren impact hebben op bedrijven en sectoren.

Ondersteuning bedrijven

Ieder bedrijf is uniek in zijn organisatie, grootte, productportfolio, bestaande chemical management proces en de positie in de keten. Bovendien heeft elk bedrijf zijn eigen deskundigheid en beschikbare middelen om de meest efficiënte REACH Compliance strategie te bepalen en om te gaan met specifieke REACH Compliance issues. Dit kunnen interne issues zijn of issues met externe partijen zoals klanten, leveranciers, de sector, overheden of bevoegd gezag.

Jongerius Consult kan u ondersteunen met het aanpakken van uw REACH Compliance issues in relatie tot uw specifieke business case en chemical management proces. U kent uw business case en de bestaande issues het best. Wij kennen REACH en hebben praktische ervaring van de aanpak binnen andere bedrijven (benchmark).

Ondersteuning sectoren

Sectoren doen hun best om de belangen van de bedrijven in hun sector te behartigen. Ze kunnen op zoek zijn naar een sector specifieke REACH Compliance strategie of naar de best mogelijke aansluiting bij andere relevante wetgeving. Er kan behoefte zijn aan sector specifieke instructies, tools of trainingen voor de leden.

Jongerius Consult is gewend om sectoren te ondersteunen. Laat ons met u meedenken hoe REACH & CLP en gerelateerde wetgeving efficiënt en effectief verwerkt kan worden om zo veilig gebruik te maken van chemische producten in uw sector.

Heeft u behoefte aan specifiek advies op het gebied van REACH & CLP?

Neem contact met ons op om uw vraag vrijblijvend te bespreken

Bel Jongerius Consult Stuur een bericht