Historie

Jongerius Consult is een kleinschalig adviesbureau met grote expertise en ervaring op het gebied van de Europese wetgeving van gevaarlijke stoffen zoals REACH en CLP.

Strategische ondersteuning
Vanaf het begin werd strategische ondersteuning geboden, zoals bij het beoordelen van de registratiestrategie voor bedrijven en het opzetten van “Enige Vertegenwoordiger” services om productielocaties buiten Europa toch REACH geregistreerde stoffen op de markt te kunnen laten zetten in de EU. Jongerius Consult heeft registratiedossiers gemaakt voor derden en deze ingediend bij ECHA om zelf ook ervaring op te doen met IUCLID en REACH-IT.

Praktische ondersteuning
De kernrol van het Veiligheidsinformatieblad (VIB) als compliance document binnen REACH & CLP is vanuit de interactie met bedrijven als LyondellBasell, Eastman Chemical, DSM Resins en anderen ontwikkeld tot een kant-en-klare “SDS Assessment Toolkit” die door vele bedrijven tot op de dag van vandaag gebruikt wordt. De VIB Toolkit biedt de mogelijkheid om de REACH & CLP compliance status van leverancier VIB te beoordelen en te documenteren. Dit inclusief een praktische beoordeling van blootstellingscenario’s als downstream gebruiker conform REACH.

Er werd onder andere met deskundigen van Shell een REACH Compliance checklist ontwikkeld, om eventuele omissies en verbeteringen te identificeren in de huidige Chemical management aanpak van bedrijven door middel van een interactieve REACH Compliance Review op locatie.

Trainingen & workshops
Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van Jongerius Consult was het geven van REACH Compliance Trainingen. Deze werden meerdere malen per jaar aangeboden op het Jachtslot Mookerheide met partners zoals Caesar Consult. Via de laagdrempelige REACH Bootcamp leerden bedrijven de impact van REACH begrijpen op hun specifieke business case in één dag. Via interactieve REACH Compliance workshops op locatie hebben vele bedrijven beter inzicht gekregen in de impact en praktische implementatie van REACH & CLP binnen hun business.

Nieuwe initiatieven
In de eerste jaren lag de focus op het ondersteunen van chemische bedrijven bij het halen van de eerste REACH registratie deadline in juni 2010. Samen met Baytouch was de softwaretool REACHsuite Advantage ontwikkelt. Deze web based tool bood bedrijven vanuit hun rol als hoofdregistrant ondersteuning bij de praktisch organiseren van het REACH registratie en SIEF managementproces. De tool werd gebruikt door bedrijven als Kemira, IFF en Sachem.

Vanuit haar missie om REACH & CLP te laten werken voor bedrijven, is het REACH Support Netwerk ontwikkelt om betaalbare en kant-en-klare oplossingen voor REACH & CLP aan te bieden aan bedrijven, waaronder het midden klein bedrijf (MKB).

Gedreven door haar missie, heeft Jongerius Consult vanaf het begin af aan actief meegedacht hoe praktisch en verantwoord veilig gebruik informatie in het mengsel veiligheidsinformatieblad te verwerken conform REACH & CLP. In eerste instantie samen met IFRA (“International Flavour and Fragrance Association”) en later ondersteund door DSM Resins en “Resin Technical Platform” (RTP) is in samenwerking met Caesar Consult de generieke SUMI methode ontwikkeld als complete en automatiseerbare oplossing om “Safe Use Mixture Information (SUMI)” te genereren bij uw mengsel veiligheidsinformatiebladen. Deze is ondergebracht in een spin-off company van Jongerius Consult en Caesar Consult genaamd SUMI Solutions (www.sumisolutions.nl).

Sector ondersteuning
Naast bedrijven ondersteunt Jongerius Consult ook verschillende sectoren. Zo is er voor VOTOB een REACH Guidance ontwikkelt voor de tankopslagbedrijven en zijn REACH trainingen voor de leden verzorgd. NOGEPA is ondersteunt om de REACH & CLP vereisten voor gas, gascondensaat en ruwe olie op een eenduidige manier aan te pakken. Met NOGEPA is een Chemical Management Tool ontwikkeld om de operators te ondersteunen met hun REACH Compliance check van de toegepaste mijnbouwhulpstoffen. Voor DAGO is gewerkt aan een vergelijkbare Chemical Management Tool voor de operators geothermie.

Toekomst
Jongerius Consult blijft zich de komende jaren inzetten om bedrijven en sectoren te ondersteunen om hun producten veilig te gebruiken in de keten en op de werkvloer door een efficiënte toepassing van REACH en CLP in een logische samenhang met de Arbo en Milieuwetgeving.

Andere onderdelen binnen Over Jongerius Consult

Kunnen we u assisteren met de REACH & CLP wetgeving?

Neem contact met ons op om uw vraag vrijblijvend te bespreken

Bel Jongerius Consult Stuur een bericht