Onno Jongerius Consult BV (hierna Jongerius Consult) is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens zoals wordt beschreven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens 

Jongerius Consult
Begijnenhof 26
6584 CW Molenhoek
www.jongeriusconsult.nl

Wij zijn te bereiken via info@jongeriusconsult.com voor vragen en/of opmerkingen over de privacyverklaring.

Persoonsgegevens

Jongerius Consult verzamelt enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze activiteiten. Het is niet verplicht om uw persoonsgegevens te delen indien u onze website bezoekt. Deze worden verwerkt wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De gegevens bewaart Jongerius Consult niet langer dan strikt noodzakelijk.

Jongerius Consult kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw bedrijfsnaam en functie
 • Uw (zakelijke) adresgegevens
 • Uw (zakelijke) telefoonnummer
 • Uw (zakelijke) e-mailadres
 • Uw betaalgegevens

Uw gegevens worden verwerkt op basis van de volgende doelen:

 • Verzenden van een nieuwsbrief en/of mailings
 • Om contact op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om diensten bij u uit te kunnen voeren
 • Om uw betaling af te handelen
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

Delen met derden

Jongerius Consult verstrekt uw gegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. De gegevens worden niet verkocht aan derden.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om voor een vergelijkbaar niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid te zorgen. Jongerius Consult blijft verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

Cookiebeleid

Jongerius Consult maakt alleen gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van analytische cookies van Google Analytics. Hiermee analyseren we het gedrag dat bezoekers van de website www.jongeriusconsult.nl vertonen. Dit geeft ons de mogelijkheid om de website te analyseren. Alle informatie die via Google Analytics worden verzameld, wordt geanonimiseerd en is dus niet te herleiden naar u.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek bij ons indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u te sturen. Hiervoor kunt u een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraagbaarheid sturen naar info@jongeriusconsult.com. Om er zeker van te zijn dat dit verzoek door u is gedaan, vragen wij om uw identiteit te bewijzen. Dit kunt u doen door een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer zwart te maken. Jongerius Consult zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, contact met u opnemen.

Bewaren persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd.

Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels dan houden wij die termijnen aan.

Beveiliging persoonsgegevens

Jongerius Consult neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegeven niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@jongeriusconsult.com.

Hyperlinks

Op deze website kunnen links naar andere websites staan. Als u hierop klikt verlaat u deze website en gaat u naar een andere website. Jongerius Consult heeft geen zeggenschap over de websites van derden. Deze privacyverklaring is daarop dan ook niet van toepassing.

Klachten 

Klachten over de wijze van verwerking van persoonsgegevens kunnen ingediend worden bij Jongerius Consult via de contactgegevens die in deze privacyverklaring staan vermeld.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring is opgesteld op 3 november 2020 en kan worden gewijzigd op basis van interne veranderingen of nieuwe wetgeving. Raadpleeg deze pagina voor de meest recente versie.