De website van Onno Jongerius Consult BV (hierna Jongerius Consult) is eigendom van Jongerius Consult, met uitzondering van bepaalde (hyper)links. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Jongerius Consult. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten ervan zonder nadrukkelijk schriftelijke en voorafgaande toestemming van Jongerius Consult openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan. Deze toestemming is niet nodig voor het downloaden, bekijken en/of het printen van een enkele hard copy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

Deze website is met zorg samengesteld door Jongerius Consult, het is echter niet uitgesloten dat de informatie als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten, moet worden herzien of aangevuld. Om deze reden kan Jongerius Consult geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen.

Verwijzingen naar websites die niet door Jongerius Consult worden onderhouden, zijn enkel ter informatie van de bezoeker opgenomen. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot deze websites wordt afgewezen.

Jongerius Consult sluit alle aansprakelijkheid uit voor alle directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.