Onno Jongerius

Onno Jongerius (1966) studeerde Biomedische Wetenschappen, met als specialisatie Toxicologie, aan de Radboud Universiteit Nijmegen in Nederland (1985-1991). Als wetenschappelijk onderzoeker begon Onno Jongerius zijn loopbaan bij de Afdeling Toxicologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen (1991-1992).

Na zijn studie vervulde Onno diverse functies gedurende zijn 15-jarige loopbaan als senior chemical management consultant bij Royal Haskoning in Nijmegen (1992-2007). Tijdens deze periode ontwikkelde Onno zich als specialist op het gebied van Europese en (Inter)Nationale wetgeving van gevaarlijke stoffen en mengsels. Hij was verantwoordelijk voor het ontwikkelen en beheren van commerciële softwaresystemen & specifieke training programma’s die interessant waren voor de (Europese) chemische industrie. Hij ondersteunde bedrijven en bevoegd gezag bij de implementatie van hun chemical management processen, zoals indelen (‘classificatie’) en etiketteren, veiligheidsinformatiebladen, et cetera. Hij was vanaf 2006 als projectmanager verantwoordelijk voor REACH- gerelateerde projecten, zoals REACH awareness workshops en het opstellen van de ECHA Richtsnoer voor stofidentificatie. Zo is hij op dit gebied expert geworden.

Na Royal Haskoning, in de periode van 2007 tot 2009, was Onno ´business development manager´ en REACH expert bij het ReachCentrum in Brussel. Hij heeft daar mede vormgegeven aan de aanpak, hulpmiddelen en ondersteuning van door ReachCentrum ondersteunde REACH Consortia en leverde een belangrijke bijdrage aan de REACH expert consultancy en generieke en bedrijfsspecifieke trainingen en workshops vanuit Brussel.

In april 2009 startte Onno zijn eigen bedrijf, Jongerius Consult BV. Hij biedt strategische & praktische ondersteuning aan bedrijven die chemische producten maken, importeren of gebruiken om te voldoen aan de Europese Wetgeving voor chemische stoffen en producten (o.a. REACH & CLP) in samenhang met hun specifieke business case of industrie sector.

Andere onderdelen binnen Over Jongerius Consult

Kunnen we u assisteren met de REACH & CLP wetgeving?

Neem contact met ons op om uw vraag vrijblijvend te bespreken

Bel Jongerius Consult Stuur een bericht