Jongerius Consult is een gewaardeerd klankbord voor bedrijven en sectoren met strategische REACH & CLP vragen over hun specifieke business case en positie in de keten.

Jongerius Consult denkt mee met de impact van REACH en hoe bedrijven de wetgeving efficiënt kunnen implementeren in hun Chemical Management aanpak. Dit kan door middel van een interactieve, REACH Workshop op locatie of door beoordeling van de huidige aanpak via een REACH Compliance Review.

Jongerius Consult biedt ondersteuning wanneer er een probleem, onzekerheid of geschil is tussen bedrijven onderling of met bevoegd gezag. Vanuit onze uitgebreide kennis en expertise van REACH en onze praktische ervaringen binnen de industrie worden praktische oplossingen voorbereid of wordt er bemiddeld tussen de betrokken partijen.

Industriesectoren kunnen ook strategisch en praktisch ondersteund worden. In samenwerking met deze sectoren werkt Jongerius Consult aan verdedigbare REACH & CLP strategieën en praktische oplossingen voor de sector en aangesloten bedrijven.